You are currently viewing O Wyborach

O Wyborach

Dzisiaj o wyborach, które są czasami trudne i jednocześnie „świadome przyjęcie konfliktów, chociaż bolesne, może być cennym doświadczeniem” (Karen Horney)wzmacniającym naszą sprawczość i wewnętrzną siłę. Z tyłu głowy może towarzyszyć lęk przed brakiem aprobaty, bezpowrotną stratą.

🪟.pngA jednak jak to jest, za Oriah Mountain Dreamer, dokonać wyboru, który służy życiu i jednocześnie daje poczucie, że ufam sobie…

„Normalny konflikt dotyczy problemu rzeczywistego wyboru między dwiema możliwościami, z których obie są pożądane, albo też między dwoma sądami, z których zarówno jeden, jak i drugi ma rzeczywistą wartość dla danej osoby. Może ona zatem podjąć realną decyzję, nawet jeśli jest trudna i będzie wymagać jakiegoś wyrzeczenia.” (Karen Horney, „Nasze wewnętrzne konflikty”)

🪟.pngI kolejne odniesienie z „Zaproszenia” Oriah Mountain Dreamer, które przeczytałam z ulgą i nadzieją – zaproszenie do wglądu w głąb siebie:

„Często szukamy kogoś, komu mogłybyśmy zaufać bardziej, niż ufamy sobie. Być może dlatego, że wiemy, jak często siebie zdradzamy. (……..) Bycie postrzeganym jako ktoś, kto nie dotrzymuje obietnic, jest źródłem dyskomfortu. Jednak jeśli mamy żyć w pełni, nie da się tego uniknąć – zmiana jest nieuchronna, a zobowiązania, jeśli mają być żywe, muszą być zmieniane i aktualizowane.” (Oriah Mountain Dreamer, „Zaproszenie”).

#wzgodziezesobą#zdrowiepsychiczne#coaching#coachingzadbaniaemocjonalnego#emocje#potrzeby#życiodajność

Dodaj komentarz