You are currently viewing Świadomość

Świadomość

„Świadomość” – czym jest… Tyle się o niej pisze, mówi…

A jeśli jest ważna, bo:

– zaprasza do głębokiego przeżywania życia. Pozwala wziąć odpowiedzialność za swoje życie i wybory. Znając siebie, swoje doświadczenia, własne środowisko, dajesz sobie przyzwolenie na życie z różnymi emocjami, myślami i zachowaniami, będąc nadal w kontakcie z innymi. Wyrażasz siebie jednocześnie widząc innych. Wypracowujesz nowe służące nawyki. Chcesz się rozwijać, bo wiesz, że to Ci służy.

„…jak niewielu rzeczy jesteśmy świadomi i jak wzbogacającym doświadczeniem może być zwiększanie świadomości. Pełna świadomość samego siebie oznacza, że znamy samych siebie i bogaciej przeżywamy nasze życie. Świadomość oznacza również przebywanie w teraźniejszości, która z definicji jest nowa w każdym kolejnym momencie. (…)

Bycie świadomym obejmuje również przywrócenie tych naszych właściwości, które utraciliśmy, nie używając ich (tak jak w przypadku intuicji) bądź wypierając je (tak jak w przypadku nieakceptowanych uczuć i myśli).”

– z książki Charlotte Sills, Sue Fish, Phil Lapworth,”Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt”.

Dodaj komentarz